Onur kurulu

           

Onur kurulu (OK) Genel kurulun doğrudan ve gizli oyla seçtiği 3 asil 1 yedek üyeden oluşur. OK ilk toplantısında görev dağılımı yapar. OK, kendilerine ulaşan davaları inceledikten sonra, aldığı kararı ilgili taraflara ve her durumda YK’na gerekçesi ile birlikte yazılı olarak iletir. OK, çalışmalarında dernek tüzüğüne bağlı kalır, gerekli görmesi durumunda ise profesyonel yardım için dernek bütçesinden yardım isteyebilir. OK, kararlarına Genel kurulda itiraz edebilir.