2009 yılı olağan genel kurulu

            Dernek ve kolları 2009 yılı olağan genel kurul toplantısı 28 mart Cumartesi günü Grorud Samfunnshus de yapılmıştır.

 

            Yapılan divan kurulu seçimlerinden sonra dernek ve kolları 2008 yılı çalışma raporları ve hesaplarını açıklamışlardır. Ayrıca dernek fonları olan lokal fonu ve cenaze fonu ile ilgili açıklamalar yapılmıştır. Diğer sayfalarda hesaplarla ve fonlarla ilgili bilgileri bulabilirsiniz.

 

            Dernek hesapları ve raporları daha sonra genel kurulun onayına sunulmuş ve oybirliği ile onaylanmıştır.

 

            Gündem maddesi olan tüzük değişiklikleri yapılmıştır. Yönetim kurullarının önerisi doğrultusunda Ana dernek ve İnanç derneği tüzükleri arasında uyum sağlanması amaçlı olan değişiklikler genel kurulun oybirliği ile gerçekleşmiştir. İnanç derneği tüzüğü üyelik maddesi olan 4. madde ve şıkları Ana dernek tüzüğüne uygun hale getirilmiştir.

Buna göre İki dernek tüzüğündede yeni üye kayıt parası 750 kron olarak geçmektedir.

 

            Üye aidatı ödeme yaş sınırı 15 den 16 ya değişmiştir. Uygulamada zaten her zaman 16 yaşı kullanılmıştır.

           

            Tüzük değişikliklerinden sonra lokal fonu ile ilgili kısa bir değerlendirme genel kurula sunuldu. Lokal alma durumunda finansman ile ilgili bazı konulara değinildi. Önümüzde yakın bir zamanda sadece lokal alımı gündemli bir toplantı yapılacaktır.

            Yer ve tarih daha sonra belirlenecektir. Olasılıkla sonbaharda yapılacaktır.           

 

            Gündem maddeleri sonrası eğlence bölümüne geçildi ve Zekeriyanın eşliğinde akşam boyu devam etti. ■

             Kaynak: S.A. Cenar