Dernek çalışmaları

            Derneğin kuruluş amaçları arasında üyelerin sosyal ve kültürel alanda gereksinimlerini gidermek ve üyelere bu alanlarda yardımcı olmaktır. Sosyal ve kültürel ortamlar yaratmak, gelenek ve görenekleri taze tutmak ve geliştirmektir.

            Gerek görüldüğünde ve bunun dışında belirli aralıklarla seminer, panel, kurs ve konferanslar düzenleyerek üyeleri güncel konularda aydınlatmak ve bilgilendirmek. İçinde bulunduğumuz Norveç toplumu ve buna bağlı eğitim, entegrasyon, kültür, iş hayatı gibi alanlarda üyeleri bilgilendirmek. İçinde bulunduğumuz toplum ile ilgili üyelere bilgi dağılımı ve üyelerin ilgisini artırma çalışmaları. Toplum içinde üyelerin katılımını artırma çabaları.

            Somut çalışmalar olarak geçmişten bugüne kadar dernek çalışmaları kapsamında bir çok alanda çaba gösterilmiştir. Bunlar arasında sayabileceğimiz şunlar vardır: halk oyunları, saz gurupları, tiyatro gurupları, seminerler, kurslar, panel, ders yardımı projeleri, dil kursları, geziler, doğa turları, müze turları, eğlence geceleri, futbol çalışmaları. Eğitim ve iletişim alanında derneğin kendi hazırlayıp ve çıkardığı derneğin resmi dergisi ‘Şamlar Postası’ vardır. Buna ek olarak dernek resmi WEB sayfası eğitim ve iletişim amacı taşımaktadır.

            Ayrıca her yıl geleneksel olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dır derneğimiz tarafından kutlanmaktadır ve milli duyguları ve bilinci artırma ve taze tutma amaçlıdır