Cenaze fonu

           

            Cenaze Fonu, Türk Şamlar Aile Derneğinin 1985 de kuruluşundan bu yana geçerli olan ilk dernek fonudur. Cenaze fonu Oslo Türk Şamlar Aile Derneği ve Drammen Şamlar Kültür Derneği ortak fonudur. Bu fonun kendi yönetim kurulu vardır ve Oslo Şamlar Derneği ve Drammen Şamlar Derneği tarafından seçilen üyelerden oluşur. Ayrıca Cenaze Fonunun kendi tüzüğü bulunmaktadır ve yıllık üyelerden aidat toplanmaktadır. 2009 tarihi itibari ile aidat tutarı NOK 100,- dur. Dernek kuruluş yıllarında ilk aşamada bir cenaze fonu kurulması amacını taşıyan bir fikirle çalışmalar başlatılmışdır. Yapılan çalışmanın ürünü olarak Şamlar derneği, Norveçte cenaze fonu kuran ve bu fona para aktaran ilk Türk derneği olma özellliğini taşımaktadır. Yeni yönetim kurulu “Cenaze fonu dernegi” nide aynı yıl gerekli çalışmayı başlatıp tüzüğünü hazırladı. Genel kurulda onaylandı. Kuruluşundan buyana geçen 25 sende Cenaze Fonu iki kez işlem görmüştür. Son işlemde Türkiyeye gönderilen bir cenazenin karşılığı yaklaşık NOK 34.000,- olarak belirlenmiştir. 2009 tarihi itibari ile yönetim kurulunun oluşumu şöyledir: Oslo temsilcileri: Musa Karabulut ve Erdal Doğan. Drammen temsilcileri: Ali Kılınç ve Musa Gözet.