Denetleme kurulu

           

Denetleme kurulu (DEK), Genel kurulun doğrudan yada gizli oyla seçtiği 3 asil 1 yedek üyeden oluşur. İlk toplantısında görev dağılımı yapar ve bir çalışma yılında en az üç kez Yönetim kurulunu denetler. Denetleme kurulu yaptığı her toplantı ve denetleme sonunda bir rapor hazırlar ve bu raporu dernek dosyasında arşivlemek üzere Yönetim kuruluna teslim eder. DEK, derneğin faaliyetlerinde ortaya çıkan olağanüstü bir durumda önce YK’nu uyarır. Uyarının dikkate alınmaması durumunda GK’u olağanüstü toplantıya çağırır. DEK, derneğin gelir ve giderlerini, defterlerini, bütçesini ve YK’nun aldığı kararların tüzüğe uygun olmadığı hususunda hassasiyetle durur.