Dernek kurulları

Türk Şamlar Aile Derneği birden fazla kuruldan oluşmaktadır. Bunlar aşağıda belirtilen kurullardır:

 

- Genel kurul (GK)
- Yönetim kurulu (YK)
- Denetleme kurulu (DK)
- Onur kurulu (OK)