Türk Şamlar Aile Derneği

www.samlar.oslo.no

G20 toplantısı

            Dünyanın ileri gelen ekonomik güçlerin yaptığı ortak zirve toplantısı nisan ayı başında İngilterenin başkenti Londrada gerçekleşti. Gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan en büyük ekonomiye sahip olan ülkelerin biraraya geldiği zirvede içinde bulunduğumuz küresel ekonomik krize çözüm yollarının aranması ve somut çarelerin bulunması amaçlanmıştır. Dünya ticaretinin 85% ini oluşturan bu 20 ülke arasında Türkiyede bulunmakta ve yıllık Gayri Safi Milli Hasılatı (GSMH) 888 milyar dolardır. Dünyanın en büyük ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri (ABD) GSMH ise 13,84 trilyon dolardır. Alınan kararlar gereği bu ülkeler Uluslararası Para Fonu na (IMF) ve benzeri kuruluşlara 1 trilyon dolar kaynak sağlayacaktır. Amaç dünya ekonomisine canlılık sağlamaktır.

            ■Kaynak: IMF , S.A. Cenar

Finansal ve ekonomik durumlar