Norveç Türk Dernekleri Federasyonu

            Norveç Türk Dernekleri Federasyonu (NTDF) Norveçte çalışmalarını sürdüren derneklerden oluşan bir federasyondur. 20 nisan 1991 yılında kurucu derneklerin bir araya gelerek atılan adımlar sonucu Norveçte Türk dernekleri ve Türklerin çıkarlarını korumak amacı ile kurulmuştur. NTDF aynı anda Türk kültürü ve geleneklerini tanıtma ve yaşatma amacını taşımaktadır. Türk Şamlar Aile Derneği kurucu üye derneklerden biridir. Federasyon yönetim kurulu başkan, genelsekreter ve kasadara ek olarak 8 sekreterlikten oluşur. Yıllık olağan genel kurul toplantısı yapar. Genel kurul da delege sayısı ödenen üye aidatlarından yola çıkarak belirlenir. Türk Şamlar Aile Derneği 2 delege ile bu toplantılara katılır. Kuruluşundan bu yana derneğimizi çeşitli görev alanlarında temsil etmiş üyeleri vardır. Uzun bir süre sayın Abdi Cenar Eğitim Sekreterliğini üstlenmiş ve sürdürmüştür. Sonraki yıllarda aynı sekreterlikte sayın Seyit Ali Cenar görev almış ve yakın geçmişte Federasyon Kasadarlığını yapmıştır. Son yıllarda sayın Enver Taner ve sayın Seyit Ali Cenar Federasyon Denetleme Kurulunda görev almışlardır. NTDF adresi: Motzfeldts gate 6 B Grönland, 0135 OSLO.