Para toplama kampanyası

            Para toplama kampanyası son sonuçları Bilindiği gibi köydeki devam eden projeler için toplanan paralar gönderildi. Gelen bilgilere göre su ve kanalizasyon işleri aralık ayının ortasında tamamlanmıştır. Yine ek olarak aralık ayında gönderilen paralar yerine ulaştı. Yukarıdaki belirtilen miktar Köy Muhtarlığına gönderilmiştir. Son gönderilen 15.000 kron işlerin tamamlanmasından dolayı bu sene bahar aylarından köyün yollarına döşenecek taşlar için kullanılacaktır Ayrıca toplanan paraların toplu ve kesin sonuçları belirlenmiştir. Sonuca göre proje için yaklaşık 205.000 kron toplanmıştır. Bu paraların bölgeler arası dağılımı yandaki tabelada gösterilmiştir. Yinede kampanyaya daha önce katılamayan kişiler var ve katkıda bulunmak istiyorlarsa dernek hesabına bağışta bulunabilirler.■ Kaynak: S. A. Cenar

           

  YTL  NOK
Beyşehir 6686 31759
Almanya 2307 10958
Oslo 8060 36600
Drammen 8205 38600
Şamlar köyü 3870 18383
İzmir 6500 30875
Kaymakamlık 8000 38000
     
TOPLAM 43628 205175