Dernek kursları

Dernek ve kolları düzenli olarak ve gerek gördüğünde kurslar düzenler.

Kursların amacı gerek görüldüğü durumlarda üyelere ve dernek yöneticilerine bu olanığı tanıyıp kendini geliştirme ortamları yaratmaktır.

Dernek içi yapılanma ve dernek çalışmalarını daha düzenli ve sistematik bir şekilde gerçekleştirmek için yönetim kurulları arası uyumlu çalışma, üyeler ve yönetim kurulu üyelerini yetiştirme ve geliştirme amacıyla yola çıkılan kurslar çnem taşır.

Amacımız bu şekil kursları uygulayıp dernek yapılanmasını ve yönetim kurulu elemanlarını yetiştirilmesini sağlamak, üyelere iyi ortamlar sunmak ve dernekçiliği dahada ilerletmektir.