Norveçte Şamlarlılar

            Şamlarlıların Norveçe (Osloya) göçü.

Bu ayki yayınımızda daha öncede olduğu gibi Şamlarlıları yakından ilgilendiren bilgilere yer vermeye devam ediyoruz. Bu yayınımızda Osloda yerleşmiş ve yaşayan Şamlarlıların neden ve hangi şekilde Norveçe geldiğini gösteren bir ararştırma sonucunu sunuyoruz.


Görüldüğü gibi yetmişli yıllarda işçi olarak gelen birinci nesilden sonra üç ayrı gurupdan oluşan göç ve çoğalma gözlenmişdir. Bunlar: Aile birleşmesi, evlilik nedeni ile gelen göç ve son ve en büyük gurup Norveçte doğanlardır. Oslo da yaşayan her 10 Şamlarlıdan hemen hemen 4 ü Norveçte doğmuşdur. Aile birleşmesi ile gelenlerin oranı ise yine buna eşittir. Her 10 Şamlarlıdan 3 ünden fazlası bu yollarla Norveçe gelmişdir. Bir başka geliş nedeni evlilikdir ve sayısı 20 dir.

Sonuçlar gösteriyorki ilk Şamlarlıdan buyana kendimizi çok kez katlamışız.

Oslolu Şamlarlıların Norveçe geliş nedenini gösteren şekil ve grafik:

           

Şekil 1: Oslo Şamlarlılarının Norveçe geliş nedeni. (kaynak, S.A.C – Copyright ©)Grafik 1: Oslolu Şamlarlıların Norveçe geliş nedenini. (kaynak, S.A.C – Copyright ©)

Şamlarlıların Oslo da ’Bydel’ lere göre dağılımı.

Aşağıdaki grafikde Şamlarlıların Oslo da ’’Bydel’’ lere göre dağılımını görebilirsiniz. Görebileceğiniz gibi Şamlarlıların yerleşim alanları öncelikle

Grafik 4: ’’Bydel’’ lere göre dağılım. (kaynak, S.A.C – Copyright ©)

Şamlarlıların Türkiye, Norveç ve diğer yerleşim yerlerindeki dağılımı: (Aşağıda belirtilen sayılar yaklaşık sayılardır)

Şekil 1: *Diğerleri: Ankara 6, İstanbul 8, Eskişehir 2, Tokat 5.

Grafik 1: Şamlarlıların dağılımını gösteren grafik.

İstatistiki veriler.

Aşağıdaki şekilde Osla Şamlar derneği üyelerinin yaş dağılımını gösterir. Örneğin 30 ile 40 yaş arası 35 kişi bulunmaktadır. Yetmiş yaş üzeri kişi sayısı ise 6 dır. Toplam üye sayısı 133, kadınlar 62 erkekler 71 kişidir.

Norveçte yaşayan Şamlarlıların dağılımı:

Şekil 2: