Dernek dergisi – Şamlar Postası

            Derneğin kuruluş amaçları arasında üyelerin sosyal ve kültürel alanda gereksinimlerini gidermek ve üyelere bu alanlarda yardımcı olmaktır. Sosyal ve kültürel ortamlar yaratmak, gelenek ve görenekleri taze tutmak ve geliştirmektir. Bu doğrultuda dernek resmi dergisi ‘Şamlar Postası’ işlevini yürütmektedir. Dergide içerik olarak kültür, eğitim, sağlık, dernekçilik, Şamlarlılar ve Şamlar köyü ağırlıklı yazılara yer verilmektedir. Eğitim ve iletişim alanında derneğin kendi hazırlayıp ve çıkardığı derneğin resmi dergisi ‘Şamlar Postası’ üyelerede ulaşma ve üye/dernek ilişkilerini sağlamlaştırma konusunda önem taşımaktadır.