Şamlar köyünün kısa tarihcesi

            Şamlar köyü Konyanın ilinin Beyşehir ilçesine bağlı ve ilçe merkezinden 13 km uzaklıktadır ve . Kesin olmamakla birlikte yaklasık 800 yıl önce kurulduğu tahmin edilmektedir. Yakın zamana kadar, göç baslamadan önce köylü gesimini tarım, odunculuk ve hayvancılıkla sağlamıstır. Ekonomik sıkıntılarla dolayı köyün erkekleri kıs mevsimlerinde İzmire çalışmaya gider ve aynı zamanda bos zamanlarında kereste magazalarında çalısırlardı.

            GÖÇ

            60 lı yılllarda Şamlar köyü yavas yavas göçle tanısdı. 1965 yıllarında köyün insanları Almanya ve Avusturya gibi ülkelere çalısmaya gitmeye basladı. 1970 yılının basında odunculuk yasaklandı ve köy halkı önemli bir gelir kaynağını kaybetmis oldu. Buda göçü bir ölçüde hızlandırdı. 1971 yılında bazı köylüler ilk kez Norveçe çalısmaya geldi. 1973 yılında 14 kisilik bir grup sezon iscisi olarak Norveçe geldi. Ertesi yıl, 1974 yılında, 16 kisilik grup çocuklarını ve yakınlarını da beraberinde bulunduğumuz ülkeye getirdiler. Geçici bir dönem için buraya gelen insanlar daha sonra ailelerini getirerek devamlı yerlesmeye baslamıstır. 1977 yılından sonra özellikle aile göçleri basladı ve göç hızlanmıs oldu.

            ÇİFTCİLİK

            Aynı anda göçün bir baska boyutu da ülke içi yasanan göç idi. Göç önce Beysehir daha sonra Đzmire olmustur. Bu denli göç köyün sosyal, ekonomik ve kültürel yapısını önce yavas yavas sonra dramatik sekilde değistirdi. Yogun yapılmakta olan çiftcilik önce yavasladı ve 1976 yılında karasabanla yapılan çifcilik tamamen durdu. Hayvancılık gerilemeye basladı ve boyutu her geçen yıl küçüldü.

            OKUL

            Altmışlı yıllarda köyün okulunda ders gören yaklaşık 160 öğrenci bulunurdu. Bu sayıdaki öğrenciyi 4 ögretmen, okulda sınıf yetersizliginden dolayı sabah ve aksam guruplarına ayırtarak okuturdu. Köyde dısa göçün getirdiği bir baska durum ise gençlerin sayısının gün geçtikçe azalması oldu. Köy okulunda eğitim gören ögrenci sayısı geriledi. 1995 yılından itibaren köyde çocuk/öğrenci yetersizliginden dolayı köyün okulu kapatılmak zorunda kalındı. Köyde geride kalan onun altındaki çocuk Beysehir merkezindeki okullara günlük gitmektedir.

            ELEKTRİK VE SU

            Şamlar köyüne ilk elektirik bağlantısı 1975 yılında yapıldı. Telefon bağlantısıda aynı yıl gerçeklesti. Köyün suyunun evlere boru hattı ile getirilmesi 1980 yılında gerçeklesti. Daha önce köylü, köy meydanında bulunan ‘Büyük Çesme’ den evlere testi, bidon ve buna benzer aletlerle su tasırdı.

            KÖYÜN GENEL SOSYAL, EKONOMİK, KÜLTÜREL DURUMU

            Şamlar halkının genel durumu aile göçleri baslamadan önce fakir birinin bir digerinden çok fazla bir farklı ekonomik refah içinde oldugu söylenemezmis. Ancak aile yapısı güçlü, toprakları verimli olan aileler aile birliginin sagladıgı imkanlardanda yararlanarak ekonomik olarak rahat olan aileler varmıs. En önemli olanı köyde birlik, yardımlasma, fakir fukarayı koruma ve dayanısma çok daha güçlü durumda imis. Simdikinden farklı olarak, evlenen bir çiftin evlendikten sonra baba ocagında kalarak, idare baba tarafından olmak kaydıyla tüm kazançlar aile reisi olan babada toplanırdı. Baba çocuğuna köyde bir ev yaptıktan sonra kendi rızasıyla çocuğunu ayırırdı. Bu gelenek köyden aile göçünün baslamasıyla eski güncelliğini yitirmis oldu.

            Şamlar köyü Alevi köyü olması nedeni ile daima içine kapalı her türlü acı ve tatlı günlerini kendi köylüsü ile paylasmayı kabüllenen bir toplum olarak yasam savası vermis. Bu nedenle daima bir birinden kopmadan yasamayı benimsemis yok olmama savası vererek bu günlere gelmis.